• Uitsluitend A-Merken
  • F-Gassen en STEK gecertificeerd
  • 5 Jaar Fabrieksgarantie
  • Snelle levering Montage
  • Uitstekende 24/7 service

Kwaliteitsbeleid

Verantwoord ondernemen

Het beleid van Climapartners BV is gericht op de continuïteit van de onderneming als een winstgevende organisatie, waarbij de bedrijfsactiviteiten op een integere en maatschappelijk verantwoorde wijze worden uitgeoefend en de belangen van alle betrokkenen worden gerespecteerd.

Climapartners BV wil Maatschapelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) concreet en aantoonbaar laten zijn. Hierbij is het streven gericht op een duurzame en evenwichtige verdeling van de aandacht voor ‘people, planet en profit’. Binnen Climapartners BV moet niet alleen het dagelijks denken en handelen passen in het MVO raamwerk en gedachtengoed, maar moet onze verantwoordelijkheid zich ook naar de toekomst uitstrekken.

Over Kwaliteitsbeleid

Duurzaamheid staat centraal

Duurzaamheid staat bij Climapartners BV centraal in alle activiteiten van ontwikkeling, productie, installatie en service. Waar mogelijk worden materialen en componenten toegepast die volledig recyclebaar zijn. Wij stellen ons ten doel om een onderscheidende bijdrage te leveren aan energiebesparingen, milieudoelstellingen en bedrijfsprocessen van onze afnemers en wij stimuleren de duurzaamheidsprincipes bij onze leveranciers. Climapartners BV onderschrijft de kernwaarden van zorgvuldig, integer en maatschapelijk verantwoord ondernemen. Voor alle medewerkers geldt de Climapartners BV gedragscode. In aanvulling op deze gedragscode kent Climapartners BV haar eigen inkoopcode die voor alle medewerkers in de contacten met leveranciers van toepassing is. Uiteindelijk beoogt Climapartners BV bij te dragen aan de verdere duurzame ontwikkeling van onze samenleving.